HeForShe


ในเดือนกรกฏาคม ค.ศ. 2014 องค์กร UN Women ได้แต่งตั้งให้ Emma Watson 
ดำรงตำแหน่งทูตสันถวไมตรี และได้เปิดตัวโครงการ #HeForShe ขึ้นหลังจากได้รับตำแหน่ง

HeForShe เป็นโครงการที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเรียกร้องให้สุภาพบุรุษทั้งหลายลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้เพื่อความเสมอภาคทางเพศ ภายใต้การสนับสนุนขององค์กร UN Women เพื่อให้สตรีได้รับโอกาสและเสรีภาพมากขึ้น 

โครงการ HeForShe ไม่ใช่โครงการที่ก่อตั้งขึ้นเฉพาะเพื่อสตรี แต่เป็นโครงการที่เรียกร้องให้ทั้งเหล่าสตรีและสุภาพบุรุษออกมาเรียกร้องความเสมอภาคทางเพศ เพื่อให้ได้มีสิทธิในการทำสิ่งต่างๆ ที่เท่าเทียมกัน


หลังจากเปิดตัวโครงการ HeForShe ได้ไม่นาน Emma ก็ออกมาประกาศให้โลกรู้ว่า ตัวเธอเองนั้นเป็น 'Feminist (นักสตรีนิยม)
Emma อธิบายความหมายของคำว่า Feminist ไว้อย่างน่าสนใจ โดยเธอยอมรับว่าคำนี้นำพาไปสู่ความเข้าใจผิดพอสมควรและบานปลายไปสู่ความเข้าใจที่ก่อให้เกิดความรู้สึกแนว ‘รังเกียจผู้ชาย’ 

เธอกล่าวว่า Feminist คือทัศนคติที่เห็นว่า "ชายและหญิงควรได้รับความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงสิทธิและโอกาสเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเกียรติ ไม่ว่าจะเป็น การงานอาชีพและธุรกิจ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเพศ"

นอกจากนั้น Feminist ไม่ได้เพื่อประโยชน์ของเพศหญิงฝ่ายเดียว แต่ยังเป็นประโยชน์เพื่อเพศชายอีกด้วย อ้างอิงจากกรณีที่ Emma Watson เห็นเพื่อนผู้ชายที่เกิดความรู้สึกกดดันหรือเก็บกดจากการไม่สามารถแสดงความรู้สึกได้เพราะจะถูกสังคมมองว่าอ่อนแอ โดยความอ่อนแอมักถูกเชื่อมโยงไปสู่ความเป็นเพศหญิง ทำให้ผู้ชายเกิดความรู้สึกเสียเกียรติหรือเสียศักดิ์ศรี เหล่านี้เป็นทัศนคติที่ไม่ควร (X)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น