19/5/61

Emma Watson stands for LGBTQI on #IDAHOT (May 17, 2018)


Emma Watson ทวิตข้อความรณรงค์ "วันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ (International Day Against Homophobia, Transphobia And Biphobia หรือ IDAHOT)" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคมที่ผ่านมา..


18/5/61

Emma Watson posts about Mental Health Awareness Week (May 17, 2018)


ล่าสุด Emma Watson แชร์ภาพลงบน Instagram เพื่อพูดถึง "ภาวะป่วยทางสุขภาพจิต" ในแฮชแท็กที่ชื่อว่า #MentalHealthAwarenessWeek (สัปดาห์แห่งการตระหนักถึงการป่วยทางสุขภาพจิต) #แปลไทย

11/5/61

Emma Watson picks 'The Hate You Give' by Angie Thomas for May/June book!


Emma Watson เลือกหนังสือ The Hate You Give โดย Angie Thomas เป็นหนังสือประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน บนชมรมหนังสือ Our Shared Shelf.