Emma Watson stands for LGBTQI on #IDAHOT (May 17, 2018)


Emma Watson ทวิตข้อความรณรงค์ "วันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ (International Day Against Homophobia, Transphobia And Biphobia หรือ IDAHOT)" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคมที่ผ่านมา..


Emma Watson posts about Mental Health Awareness Week (May 17, 2018)


ล่าสุด Emma Watson แชร์ภาพลงบน Instagram เพื่อพูดถึง "ภาวะป่วยทางสุขภาพจิต" ในแฮชแท็กที่ชื่อว่า #MentalHealthAwarenessWeek (สัปดาห์แห่งการตระหนักถึงการป่วยทางสุขภาพจิต) #แปลไทย

Emma Watson picks 'The Hate You Give' by Angie Thomas for May/June book!


Emma Watson เลือกหนังสือ The Hate You Give โดย Angie Thomas เป็นหนังสือประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน บนชมรมหนังสือ Our Shared Shelf.