Emma Watson will be at 'The Circle' premiere in Paris + New French Poster!


โปสเตอร์ทางการใหม่ของ Emma Watson จากภาพยนตร์ The Circle จากประเทศฝรั่งเศส!

ซึ่งวัที่ 21 มิถุนายนนี้ Emma Watson จะร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์ The Circle ที่กรุงปารีส ในฝรั่งเศส!!!

งานจะจัดขึ้นที่ UGC Normandie ในปารีส!


Emma Watson was spotted at a bar in NYC. (May 30, 2017)


ภาพล่าสุดของ Emma Watson อยู่ที่ร้าบาร์แห่งหนึ่งในมหานครนิวยอร์ก ไม่รู้ว่าไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนหรือว่าไปคุยงาน xx